top of page

DISC voor...

Werken met DISC is uitermate geschikt voor mensen die hun communicatie willen verbeteren en hun effectiviteit op de werkvloer willen verhogen. Het DISC gedragsstijlen model geeft mensen een diepgaand inzicht in hun eigen gedragsstijl en die van anderen. De DISC beschrijvingen geven in begrijpelijke taal zicht op gedrag en communicatie. Het DISC model wordt door miljoenen mensen wereldwijd op een succesvolle manier gebruikt.

Het DISC model gaat uit van vier basisgedragsstijlen. Deze vier stijlen hebben we allemaal in ons. Waarschijnlijk hebben een of twee stijlen de persoonlijke voorkeur. Elke stijl heeft zijn eigen pakket aan kwaliteiten en uitdagingen. Kennis en analyse van het DISC model biedt de mogelijkheid om uzelf, medewerkers, collega's, partners en klanten beter te begrijpen.

 

Hierdoor kunt u beter aansluiten op ieders persoonlijke behoeften, conflicten voorkomen of verminderen, verschillen in anderen beter waarderen en bouwen aan onderling vertrouwen.

 

De kracht van het DISC-instrument zit hem in de eenvoud zonder af te doen aan de complexiteit van mensen.

In de onderstaande video wordt, aan de hand van het boek 'Surrounded by Idiots' van Thomas Erikson, uitleg gegeven over de vier verschillende gedragsstijlen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONTDEK je eigen gedragsstijl

Voorafgaand aan elke training of workshop vullen de deelnemers een DISC analyse vragenlijst in. Hieruit wordt een uitgebreid, persoonlijk DISC Workplace profiel gegenereerd. In dit verslag staat beschreven welke gedragsstijlen er zijn en welke de persoonlijke voorkeur heeft.

 

Ook staan er concrete tips in hoe iemand zijn/haar effectiviteit op de werkvloer kan verhogen. Het inzicht in de eigen gedragsstijl is de basis van een heldere communicatie met anderen. Na dit inzicht gaan we door met de volgende stap: het herkennen van andermans stijl.

HERKEN die van de ander

De volgende stap tijdens de training of workshop is het leren herkennen van andermans gedragsstijl. Dit doen we door middel van oefeningen en herkenbare situaties uit de praktijk. Het herkennen van andermans stijl is noodzakelijk om de juiste verbinding met iemand te maken. Hoe je dat het beste kan doen leer je in het derde onderdeel van de training: verbinding maken met de ander.

VERBIND en maak het verschil!

Als mensen aansluiten op elkaars gedragsstijl ontstaat er een gevoel van begrepen- en gezien worden. Er is direct meer helderheid in de communicatie en dit heeft enkel positieve effecten. Als men elkaar beter begrijpt en snapt waarom men de dingen op een bepaalde manier doet dan zal de effectiviteit en de samenwerking enorm toenemen.

 

Als medewerkers de kans krijgen hun eigen specifieke kwaliteiten in te zetten zal de voldoening en het werkplezier vergroot worden. Als medewerkers leren aansluiten bij de gedragsstijl van contacten, klanten, collega's, leerlingen, of wie dan ook bevordert dit de samenwerking en algemene waardering enorm.

Werken met het DISC Model is simpel, leuk en vooral leerzaam. Je krijgt inzicht in je eigen gedrag en dat van de mensen om je heen. Onze trainingen en workshops kenmerken zich door een positieve, relativerende en humoristische benadering van het menselijk gedrag.

 

DISC in drie verschillende smaken!

1: Het Persoonlijk DISC assessment

Het persoonlijke DISC assessment bestaat uit twee delen: het digitaal invullen van het assessment en een sessie met een ervaren coach. Tijdens deze sessie wordt het persoonlijke DISC rapport besproken en zal er concreet worden ingegaan hoe men zijn of haar communicatie naar en met anderen aanzienlijk kan verbeteren. Ook wordt besproken hoe men zijn of haar effectiviteit op de werkvloer kan verhogen.

Het persoonlijk assessment, inclusief uitgebreid DISC Workplace Profiel® en uitgebreide coachsessie, kost €295,-

De gesprekken kunnen plaatsvinden op het bedrijf of onderwijsinstelling of op ons kantoor in Doetinchem.

2: De DISC workshop 

Voorafgaand aan de workshop DISC vullen alle deelnemers het online DISC assessment in. Tijdens de workshop worden deze assessments besproken en wordt er dieper ingegaan op het DISC gedragsstijlen model. Men leert de eigen gedragsstijl ontdekken, die van andere herkennen en uiteindelijk op de juiste manier verbinding te maken. De workshop zit vol humor en herkenbare situaties. De workshop DISC is uitermate geschikt voor teams.  

 

De workshop DISC duurt een dagdeel en kan zowel extern als In company gegeven worden.

3: De DISC training

Voorafgaand aan de DISC training vullen alle deelnemers het online DISC assessment in. Tijdens de training worden deze assessments uitgebreid besproken en wordt er dieper ingegaan op het DISC gedragsstijlen model. Men leert de eigen gedragsstijl ontdekken, die van andere herkennen en uiteindelijk op de juiste manier verbinding te maken. De training zit vol humor en herkenbare situaties.   

 

De training DISC duurt een dag en kan zowel extern als In company gegeven worden.

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

Bedankt voor de inzending!

DISK-overview.jpg
bottom of page